A Hopi wciąż przywołują deszcz

Południowy Zachód USA to malownicze pustynie poprzecinane płaskowyżami i kanionami, a także miejsce bogate w historie różnych ludów i kultur, gdzie przenikają się wpływy indiańskie, meksykańskie i dawnego Dzikiego Zachodu. Chyba jednak to przede wszystkim Indianie wraz z dziką przyrodą regionu stanowią o jego wyrazistości. Południowy Zachód to też obszar, na którym przeszłość wszędzie miesza się z teraźniejszością i gdzie wiele tubylczych tradycji i zwyczajów zdołało przetrwać do dnia dzisiejszego.

Plemiona indiańskie regionu Czterech Kątów (pogranicze stanów Arizona, Utah, Kolorado i Nowy Meksyk na Południowym Zachodzie), jak Pueblo, Nawaho, Ute, Apacze i Pima do dziś kultywują tradycje swoich przodków. Mieszkają oni na tym samym obszarze, na którym po raz pierwszy spotkali ich w XVI wieku hiszpańscy konkwistadorzy, którzy szukali tu złota. Zamiast skarbów napotkali jednak zorganizowane społeczności Indian Pueblo-rolników uprawiających kukurydzę i architektów budujących kilkupiętrowe domy z kamienia i drewna (dzisiaj często mówi się, że były to pierwsze bloki mieszkalne w Ameryce) oraz innych plemion.

Nierozerwalny związek tamtejszych Indian z przyrodą był znany od zawsze, m.in. przez symbolikę krajobrazu i czczone święte miejsca. Indianie Nawaho, sąsiedzi Pueblo, wierzą, że ich dawne tereny ograniczone były z czterech stron świata przez góry. Z każdą górą wiąże się jakiś mit, do dzisiaj są to miejsca odprawiania specjalnych ceremonii. Z kolei Indianie Ute w górach znajdujących się w ich rezerwacie w Kolorado wciąż odprawiają Taniec Słońca, tych uroczystości nie mogą z reguły oglądać obcy. Niektóre święte góry, np. San Francisco Peaks koło Flagstaff w Arizonie, ważne dla Indian Nawaho i Pueblo, są dziś w dużym stopniu zamieniane wyciągi narciarskie. Z gór San Francisco według wierzeń Hopi (jedna z grup Pueblo) przychodzą do ich wiosek duchy katchina przynosząc deszcz, tak pożądany w pustynnym krajobrazie.

Indianie Pueblo, podobnie jak wiele plemion Południowego Zachodu, zachowując swoją bogatą tradycję i spuściznę po przodkach, zdają sobie też sprawę, że żeby ich kultura przetrwała muszą funkcjonować w nowoczesnym państwie amerykańskim. Od kilku dekad widać wyraźnie wrastające tendencje do zachowania tożsamości poszczególnych ludów indiańskich przy jednoczesnym wykorzystaniu zdobyczy cywilizacji. Dzisiaj Indianie to także naukowcy, biznesmeni i artyści, i można śmiało powiedzieć, że mają także wymierny wpływ na budowę społeczeństwa amerykańskiego, a nie są tylko „rasą odchodzącą w przeszłość”.

Gallery

The website uses cookies

In order to provide services at the highest level, we use cookies that will be placed on your device (computer, laptop, smartphone). At any time, you can change the settings of your web browser and disable the option of saving cookies.