O projekcie

Digital US Southwest

Projekt Digital US Southwest: Interactive Platform of Native American and Euro-American Cultural Interactions polega na stworzeniu interaktywnej platformy internetowej, która zgromadzi i spopularyzuje niektóre aspekty archeologii i historii kultur Indian amerykańskich z przedhiszpańskiego (prekolumbijskiego) i historycznego Południowego Zachodu Stanów Zjednoczonych i pierwszych osadników europejsko-amerykańskich. Nacisk skierowany jest na technologie cyfrowe, w tym fotografię cyfrową (również zaawansowaną), filmy wideo, rekonstrukcje wirtualne i wizualizacje 3D. Duże znaczenie w projekcie ma także edukacja, dialog i współpraca naukowców (archeologów, antropologów) z tubylczymi Amerykanami.

Platforma prezentuje, zwłaszcza młodemu pokoleniu w Polsce i Europie, bogactwo i różnorodność kultur rdzennej i euroamerykańskiej, m.in. poprzez promowanie dialogu kulturowego i kontaktów w stosunkach amerykańsko-polskich (np. współpraca z badawczymi instytucjami amerykańskimi i działania polskiego projektu archeologicznego w Kolorado, USA). Projekt jest finansowany przez Departament Stanu USA i koordynowany przez Ambasadę i Konsulat USA w Polsce.

Odtwórz wideo

Główne cele projektu:

  • Stworzenie platformy internetowej obejmującej nowe i innowacyjne metody odkrywania i pokazywania różnych kultur i plemion rdzennych Amerykanów z południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych od czasów przedhiszpańskich (prekolumbijskich) do dzisiaj
  • Stymulowanie badań i dialogu między archeologami, antropologami i historykami z członkami plemion i zainteresowanymi osobami ze społeczności tubylczych
  • Starania na rzecz zwiększania wiedzy o społecznościach rdzennych Amerykanów i do pewnego stopnia osadników euroamerykańskich (poza stereotypami) w Europie i Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji młodych odbiorców w zakresie historii i archeologii z wykorzystaniem nowatorskich metod i sposobów prezentacji wiedzy i odkryć naukowych
  • Promowanie wspólnych projektów archeologicznych na Południowym Zachodzie Ameryki Północnej, także między USA a Polską (np. działalność Sand Canyon-Castle Rock Archaeological Project, prowadzona od 2011 roku w regionie Mesa Verde w Kolorado przez Uniwersytet Jagielloński)
  • Platforma (w języku polskim i angielskim) jako pierwsza w Polsce będzie prezentować szerokiej publiczności wiedzę z zakresu archeologii i historii Południowego Zachodu Ameryki, a także pielęgnować wrażliwość na dialog społeczności tubylczych ze światem nauki.

Koordynator projektu:

Dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ. Zakład Archeologii Nowego Świata/ Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Research Associate w Crow Canyon Research Institute, Crow Canyon Archaeological Center, Colorado USA

Uczestnicy i współbadacze:

Mgr Jakub Śliwa, fotograf, etnolog, znawca metod fotografii cyfrowej z bardzo dużym doświadczeniem w fotografii cyfrowej i konserwacji dziedzictwa średniowiecznego europejskiego i indiańskiego (Ameryka Północna).

Mgr Bolesław Zych, archeolog z dużym doświadczeniem w stosowaniu nowych technologii w archeologii, w tym fotogrametrii i naziemnego skaningu laserowego (TLS) oraz pracy w środowisku wirtualnym.

Mgr Dorian Kominek, archeolog, specjalista ds. środowiska 3D i grafik komputerowy.