Odkryj Południowy Zachód

Witamy

Projekt Digital US Southwest: Interactive Platform of Native American and Euro-American Cultural Interactions polega na stworzeniu interaktywnej platformy internetowej, która zgromadzi i spopularyzuje niektóre aspekty archeologii i historii kultur Indian amerykańskich z przedhiszpańskiego (prekolumbijskiego) i historycznego Południowego Zachodu Stanów Zjednoczonych i pierwszych osadników europejsko-amerykańskich.

O projekcie

Projekt Digital US Southwest: Interactive Platform of Native American and Euro-American Cultural Interactions polega na stworzeniu interaktywnej platformy internetowej, która zgromadzi i spopularyzuje niektóre aspekty archeologii i historii kultur Indian amerykańskich z przedhiszpańskiego (prekolumbijskiego) i historycznego Południowego Zachodu Stanów Zjednoczonych i pierwszych osadników europejsko-amerykańskich. Nacisk skierowany jest na technologie cyfrowe, w tym fotografię cyfrową (również zaawansowaną), filmy wideo, rekonstrukcje wirtualne i wizualizacje 3D. Duże znaczenie w projekcie ma także edukacja, dialog i współpraca naukowców (archeologów, antropologów) z tubylczymi Amerykanami.

Platforma prezentuje, zwłaszcza młodemu pokoleniu w Polsce i Europie, bogactwo i różnorodność kultur rdzennej i euroamerykańskiej, m.in. poprzez promowanie dialogu kulturowego i kontaktów w stosunkach amerykańsko-polskich (np. współpraca z badawczymi instytucjami amerykańskimi i działania polskiego projektu archeologicznego w Kolorado, USA). Projekt jest finansowany przez Departament Stanu USA i koordynowany przez Ambasadę i Konsulat USA w Polsce.

Odtwórz wideo

Odkryj Południowy Zachód cyfrowo

Archeologia i geografia

Środowisko naturalne

Polski Projekt w Kolorado

Castle Rock Pueblo (5MT1825)

Two Story House (5MT1805)

The Gallery (5MT264)

Koordynator projektu:

Radosław Palonka

prof. UJ (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Crow Canyon Archaeological Center, Cortez, Kolorado). Od kilkunastu lat uczestniczy i prowadzi badania kultur indiańskich w różnych częściach Ameryki Północnej; stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Od 2011 roku kieruje projektem archeologicznym w Kolorado (USA), badającym przemiany osadnicze i kulturowe oraz sztukę naskalną prekolumbijskiej kultury Pueblo oraz innych grup indiańskich z Południowego Zachodu. Autor m.in. pierwszej w Polsce monografii dotyczącej archeologii Pd–Zach USA: Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA (Kraków, 2019).